Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2010
3:e kvartalet
2010
4:e kvartalet
2011
1:a kvartalet
2011
2:a kvartalet
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 3.6.2011 0,4 1,8 0,8 .
5.9.2011 0,3 1,6 0,3 0,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 3.6.2011 3,1 5,5 5,5 .
5.9.2011 3,4 5,6 4,8 2,9

Källa: Nationalräkenskaper 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/02/ntp_2011_02_2011-09-05_tau_001_sv.html