Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Revideringen av volymändringarna i import

  2010
2:a kvartalet
2010
3:e kvartalet.
2010
4:e kvartalet.
2011
1:a kvartalet.
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1.3.2010 7,6 6,1 -4,6 .
3.6.2010 7,6 6,1 -4,1 2,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1.3.2010 4,5 8,5 3,8 .
3.6.2010 3,8 7,9 3,6 11,9

Källa: Nationalräkenskaper 2011, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 3.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 3. Revideringen av volymändringarna i import . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/01/ntp_2011_01_2011-06-03_tau_003_sv.html