Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2008 4:e kvart. 2009 1:a kvart. 2009 2:a kvart. 2009 3:e kvart. 2009 4:e kvart.
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 8.12.2009 -4.1 -4.9 -0.3 0.3 .
1.3.2010 -3.9 -5.2 -0.3 0.3 0.0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 8.12.2009 . -7.6 -9.1 -9.1 .
1.3.2010 . -8.0 -9.1 -8.9 -5.1

Källa: Nationalräkenskaper 2009, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 1.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2009, Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/04/ntp_2009_04_2010-03-01_tau_001_sv.html