Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2008 3:a kvart. 2008 4:a kvart. 2009 1:a kvart. 2009 2:a kvart.
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 9.6.2009 -1.0 -2.1 -2.7 .
8.9.2009 -1.1 -2.5 -3.0 -2.6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 9.6.2009 1.4 -2.4 -7.6 .
8.9.2009 1.7 -2.6 -7.6 -9.4

Källa: Nationalräkenskaper 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 8.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2009, Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/02/ntp_2009_02_2009-09-08_tau_001_sv.html