Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2008 2:a kvart. 2008 3:a kvart. 2008 4:a kvart. 2009 1:a kvart.
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 27.2.2009 0.1 -0.3 -1.3 .
9.6.2009 -0.4 -1.0 -2.1 -2.7
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 27.2.2009 2.3 1.4 -2.4 .
9.6.2009 2.3 1.4 -2.4 -7.6

Källa: Nationalräkenskaper 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2009, Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/01/ntp_2009_01_2009-06-09_tau_001_sv.html