Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.12.2007

Bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastui hieman vuoden kolmannella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 3,8 prosenttia.

Viennin volyymi lisääntyi heinä-syyskuussa 7,5 prosenttia vuoden takaisesta, tuonnissa kasvua oli 0,7 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,3 prosenttia ja investoinnit lisääntyivät 3,0 prosentilla.

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa vuonna 2006 aloitettu volyymisarjojen sekä arvonlisäyksen laskentamenetelmän uudistusprojekti on nyt valmis. Nyt julkaistavat neljännesvuositilinpidon uudet aikasarjat 1990N1-2007N3 on laskettu kokonaan uudelleen mm. kuukausittaisia liikevaihtotietoja hyödyntäen ja ne eivät ole vertailukelpoisia vanhojen aikasarjojen kanssa. Vuositasot ja vuosimuutokset ovat pysyneet ennallaan, koska neljännesvuositilinpidon sarjat täsmäytetään aina vuositilinpitoon. Yksittäisten neljännesten luvut sekä niistä lasketut muutosprosentit ovat kuitenkin muuttuneet verrattuna syyskuussa julkaistuihin sarjoihin. Tarkempaa tietoa uudistuksesta ja vuoden 2006 lukujen muutoksista löytyy katsaustekstin lopusta.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua arvotietoa. Viitevuoden 2000 mukaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2000 euromääräiseen tasoon.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2007, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Arto Kokkinen (09) 1734 3355 Tarja Husso (09) 1734 3534, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 5.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2007/03/ntp_2007_03_2007-12-05_tie_001.html