Figurbilaga 2. Inrikes nettoomflyttning landskapsvis efter ålder och modersmål 2020

Figurbilaga 2. Inrikes nettoomflyttning landskapsvis efter ålder och modersmål 2020

Källa: Omflyttning 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Markus Rapo 029 551 3238, Joni Rantakari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2020, Figurbilaga 2. Inrikes nettoomflyttning landskapsvis efter ålder och modersmål 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2020/muutl_2020_2021-05-12_kuv_002_sv.html