Figurbilaga 2. Benägenhet  till inflyttning mellan kommuner efter ålder 1992–2016

Figurbilaga 2. Benägenhet  till inflyttning mellan kommuner efter ålder 1992–2016

Källa: Omflyttning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2016, Figurbilaga 2. Benägenhet  till inflyttning mellan kommuner efter ålder 1992–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2016/muutl_2016_2017-05-17_kuv_002_sv.html