Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utflyttningsbenägenhet efter ålder från urbana kommuner till urbana eller tätorts- och landsbygdskommuner, omflyttning mellan kommuner

År 1) Utflyttningsbenägenhet från urbana kommuner
Till urbana kommuner Till tätorts- och landsbygskommuner
Ålder Ålder
0–4    5–14    15–24    25–44    45–64    65– 0–4    5–14    15–24 25–44 45–64 65–
1997 42.2 16.3 78.8 44.8 11.1 4.0 20.7 8.4 20.5 15.5 6.5 2.4
1998 45.5 18.4 86.3 47.7 11.8 4.0 21.9 9.4 21.9 16.4 6.5 2.4
1999 45.3 18.0 89.4 49.6 11.7 3.8 21.5 9.1 22.7 16.3 6.6 2.4
2000 44.7 18.2 92.3 50.0 11.7 3.9 21.8 8.5 23.4 16.7 6.4 2.4
2001 48.6 18.8 102.1 54.8 12.5 4.0 23.5 9.4 26.2 17.9 6.7 2.4
2002 46.2 17.9 99.6 53.1 12.6 4.1 23.1 9.2 27.1 18.0 6.9 2.5
2003 47.0 18.4 96.1 53.2 12.8 4.4 23.0 9.3 26.9 18.3 7.3 2.7
2004 48.3 18.4 100.1 55.0 13.6 4.7 25.1 10.1 28.1 19.3 7.5 2.8
2005 50.9 19.0 102.7 57.7 14.0 4.8 25.3 10.5 28.1 19.8 7.6 2.8
2006 48.6 17.4 102.4 56.6 13.5 5.0 25.2 10.2 27.3 19.9 7.8 3.0
2007 47.8 17.9 103.4 58.2 14.1 5.2 26.5 10.3 28.5 20.4 7.8 2.9
2008 45.4 16.9 102.4 55.8 13.0 4.6 22.8 9.3 27.1 19.0 7.3 2.7
2009 44.7 16.5 102.3 55.4 13.4 4.6 20.8 8.4 26.8 18.4 7.2 2.7
2010 45.5 16.8 101.3 57.0 14.1 4.9 22.4 8.6 26.7 18.8 7.4 2.8
2011 46.4 16.9 104.4 58.5 14.6 5.6 22.5 9.3 27.0 19.6 7.5 3.2
2012 45.3 17.6 107.2 57.8 15.5 6.2 21.1 9.0 27.0 18.6 7.5 3.0
2013 41.5 17.1 106.7 56.1 14.8 5.7 18.5 7.8 26.0 17.0 7.6 3.1
2014 40.3 16.8 109.1 57.4 15.1 6.0 18.1 7.5 26.4 16.7 7.1 3.0
2015 43.1 17.5 115.5 60.6 16.2 6.3 17.7 7.3 26.7 17.2 7.4 3.3
2016 43.6 17.5 116.3 62.1 16.6 6.5 18.0 7.4 25.4 17.2 7.5 3.1
1) Antalet omflyttare i åldersgruppen i fråga per 1000 personer i medelfolkmängden i åldersgruppen.

Källa: Omflyttning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Nikander Timo 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Översikt 2016, Tabellbilaga 1. Utflyttningsbenägenhet efter ålder från urbana kommuner till urbana eller tätorts- och landsbygdskommuner, omflyttning mellan kommuner . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2016/02/muutl_2016_02_2017-12-18_tau_001_sv.html