Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2022

Priset på spannmål steg rekordmycket

Producentpriserna inom lantbruket steg med 12,3 procent under sista kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 17,7 procent Detta berodde nästan enbart på att priset på spannmål steg 55 procent. Kött och animaliska produkter blev 9 procent dyrare. Priserna på animaliska produkter steg i huvudsak på grund av den återhämtning av priserna på pälsskinn som pågått alltsedan början av 2021, efter coronasvackan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats från år 2015.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, q1/2010–q4/2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, q1/2010–q4/2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 4:e kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal IV/2021 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 114,4 6,2 12,3
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 116,5 7,2 9,1
Vegetabilieproduktion 135,9 13,4 17,7
Animalieproduktion 103,5 1,8 9,0
1) 2021 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/04/mthi_2021_04_2022-02-15_tie_001_sv.html