Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.5.2021

Maailmanmarkkinatilanne veti viljan hinnan reippaaseen nousuun

Maatalouden tuottajahinnat nousivat 2,6 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Ilman turkistuotantoa nousua oli 1,4 prosenttia. Kasvituotteista viljelijä sai 5,5 prosenttia sekä lihasta ja eläintuotteista 0,8 prosenttia korkeampaa hintaa kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–3/2021

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–3/2021
Viljojen hinnat nousivat keskimäärin reilun kymmeneksen – vehnän hinta kipusi viidenneksen, ohran 14 prosenttia ja rukiin hinta reilun prosentin vuoden takaiseen hintatasoon nähden. Kauran hinta laski hieman. Edelliseen hintapiikkiin vuosina 2018–2019 vaikutti heikko satovuosi, mutta tällä kertaa hintojen nousua selittää maailmanmarkkina- ja varastotilanne sekä maailmanlaajuiset satonäkymät. Rapsin ja rypsin hinta nousi 6,5 prosenttia ja oli korkeimmillaan sitten vuoden 2013. Hedelmien tuottajahinnat olivat reilut 13 prosenttia kalliimmat, mutta suuri osa hintamuutoksesta periytyy marjojen hinnan noususta jo loppukesällä 2020. Loput selittyvät varasto-omenan hinnan 5,9 prosentin nousulla.

Sianlihan hinta laski 5,1 prosenttia. Vienti Kiinaan vetää edelleen. Sianlihan alkuvuoden vientimäärä kaksinkertaistui vuodentakaiseen vientiin nähden. Viennin vedosta huolimatta suomalaisen lihan tuottajahinta on palautunut afrikkalaista sikaruttokriisiä edeltävälle tasolle. Tuottaja saa 15 prosenttia parempaa hintaa lihastaan kuin EU:ssa keskimäärin. Naudanlihan hinta laski hieman ja siipikarjan liha halpeni 2,8 prosenttia. Maidon tuottajahinnassa ei ole nähty suuria muutoksia sitten vuoden 2014 hintaromahduksen, jonka jälkeen maidon tuottajahinta jäi selvästi aiempaa alemmalle tasolle. Suomalainen maitotilallinen saa tästäkin huolimatta maidostaan lähes EU:n kärkihintaa ja 11 prosenttia EU:n keskihintaa enemmän. Muiden eläintuotteiden (sis. turkisnahat) hinnat elpyivät koronakuopasta reippaaseen viidenneksen nousuun.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1. vuosineljännes 2021

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1. vuosineljännes 2021

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1. vuosineljännes 2021

Indeksi (2015=100) Pisteluku I/2021 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 105,3 3,3 2,6
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 108,4 1,5 1,4
Kasvituotos 120,8 4,7 5,5
Eläintuotos 97,4 2,5 0,8
1) Vuoden 2021 tiedot ovat ennakollisia kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 17.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/01/mthi_2021_01_2021-05-17_tie_001_fi.html