Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2020

Coronaepidemin inverkar ännu inte på producentpriserna inom jordbruk

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 4, 7 procent under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 4,9 procent. Vegetabiliska produkter blev 11 procent billigare och animaliska produkter något billigare. Avvikande effekter på priserna till följd av coronaepidemin kunde ännu inte ses. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats från år 2015.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–3/2020

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–3/2020

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1:a kvartalet 2020

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1:a kvartalet 2020

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1:a kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal I/2020 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 102,1 1,5 -4,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 106,3 2,0 -4,9
Vegetabilieproduktion 114,6 4,8 -11,0
Animalieproduktion 95,8 -0,4 -0,4
1) 2019 och 2020 är preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/01/mthi_2020_01_2020-05-15_tie_001_sv.html