Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.11.2014

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 10,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 10,7 prosenttia vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 5,4 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa 9,0 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hinnat laskivat 11,7 prosenttia.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2014

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2014

Kasvituotteiden hintojen lasku johtui etenkin viljojen halpenemisesta. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen laskuun vaikutti erityisesti turkistuotteiden, maidon ja sianlihan halpeneminen.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 3. vuosineljännes 2014

Indeksi (2010=100) Pisteluku III/2014 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 114,1 -1,1 -10,7
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 118,3 1,1 -5,4
Kasvituotos 114,2 0,3 -9,0
Eläintuotos 114,0 -2,0 -11,7
1) Vuosi 2014 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa.

Maatalouden tuottajahinnat laskevat tänä vuonna reilut 11 prosenttia

Maatalouden tuottajahintojen arvioidaan laskevan tänä vuonna 11,5 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Ilman turkistuotantoa hinnat laskevat 8,0 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Ennusteen mukaan kasvituotteiden hinnat laskevat vajaat 14 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen arvioidaan laskevan reilut 10 prosenttia. Kasvituotteiden hintoja laskee etenkin viljojen ja perunan halpeneminen. Eläinten ja eläintuotteiden hintoja laskee erityisesti lihan ja turkisten halpeneminen. Lihan hintojen laskuun vaikuttaa etenkin sianlihan halpeneminen.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2014

Indeksi (2010=100) Pisteluku 2014, ennuste 1) Ennustettu vuosimuutos 2013-2014, % 1)
Kokonaisindeksi 114,9 -11,5
Kokonaisindeksi, pois lukien turkistuotanto 116,9 -8,0
Kasvituotos 115,4 -13,6
Eläintuotos 114,5 -10,3
1) Vuoden 2014 lopulliset hintaindeksit julkaistaan elokuussa 2015

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa marraskuussa. Vuoden 2014 lopulliset tuottajahintaindeksit julkaistaan elokuussa 2015.


Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 17.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/03/mthi_2014_03_2014-11-17_tie_001_fi.html