Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.5.2006

Maatalouden tuottajahinnat laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuottajahintaindeksi laski 0,6 prosenttia vuoden 2005 ensimmäisestä vuosineljänneksestä vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 4,0 prosenttia.

Kasvituotoksen hintaindeksi laski vuodessa lähes seitsemän prosenttia. Eläintuotoksen hintaindeksi nousi 2,7 prosenttia, mutta laski 2,2 prosenttia ilman turkisnahkoja. Kokonaisindeksin laskuun vaikuttivat erityisesti perunan, vihannesten ja puutarhatuotteiden halpeneminen. Ruokaperunan hinta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli kolmekymmentä prosenttia ja kananmunien yli kymmenen prosenttia alempana kuin vuotta aiemmin. Turkisnahkojen hinnat nousivat 30,5 prosenttia. Indeksin laskua hillitsi naudanlihan kallistuminen 5,0 prosentilla.

Maatalouden tuottajahintaindeksin neljännesvuosi- ja vuosimuutokset ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2006

Indeksi (2000=100) I / 2006* Muutos -%
IV/2005 - I/2006*
Muutos -%
I/2005- I/2006*
Kokonaisindeksi 98,9 -1,2 -0,6
Kokonaisindeksi, pois lukien turkistuotanto 96,0 -4,4 -4,0
Kasvituotos 99,3 3,4 -6,7
Eläintuotos 98,8 -3,3 2,7
* 2006 ennakollinen kunnes maidon ja lihan lopulliset jälki- ja lisätilihinnat tiedossa. Vuoden 2005 tiedot lopullisia.

Maatalouden tuottajahinnat laskivat viime vuonna 2,6 prosenttia

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna keskimäärin 2,6 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna, kun hinnoissa on huomioitu maidon ja lihan jälki- ja lisätilit. Tuottajahintojen lasku johtuu pääasiassa kasvituotoksen halpenemisesta 7,5 prosentilla. Eläintuotoksen hinnat pysyivät lähes vuoden 2004 tasolla. Viljakasvien hinnat laskivat 5,9 prosenttia, vihannesten ja puutarhatuotteiden 5,6 prosenttia. Teuraslihan hinnat nousivat 5,1 prosenttia, mutta eri lihojen hinnat kehittyivät eri suuntaan. Eniten nousi naudan- ja sianlihan hinta. Siipikarjanlihan hinta laski yli kolme prosenttia. Maidon hinta laski 1,7 prosenttia ja kananmunien lähes kaksikymmentä prosenttia. Meijerit maksoivat maidosta 2005 vähemmän kuin vuonna 2004, mutta maidon jälkitilitys pienensi hinnan laskua. Teurastamot maksoivat pienempää lisähintaa kuin vuotta aiemmin.

Maatalouden tuottajahintaindeksi (2000=100), 2004 - 2005 vuosimuutos %

Maatalouden hintaindeksien julkaisuaikataulu muuttui vuoden alusta. Vuotta 2006 koskevat indeksit julkaistaan ainoastaan neljännesvuositasolla.

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 1. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2006/01/mthi_2006_01_2006-05-16_tie_001.html