Kuvaus

Kuukausittain julkaistava tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa metsäsektorilla käytetyillä tavaraluokituksilla ja mittayksiköillä. Tilastossa julkaistaan ulkomaankaupan määrien, arvojen ja yksikköarvojen ennakkotietoja. Luonnonvarakeskus koostaa tilaston Tullihallituksen aineistosta.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsäteollisuuden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 19.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mteouk/meta.html