Finlands officiella statistik

Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Betydande skillnader i det genomsnittliga resultatet för gårdarna sett till landskap
30.3.2021

Beskrivning: Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi ersätter Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk och Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk som framställts från referensåret 1973 till år 2004. Den nya statistiken publiceras bara på Statistikcentralens webbsidor. Statistikens första referensår är år 2005. Statistiken beskriver den ekonomiska verksamheten och strukturen hos lantbruksföretagen i Finland. De huvudsakliga uppgiftskällorna i statistiken är lantbruksföretagens skatteuppgifter, uppgifter i landsbygdsnäringsregistret samt enkäter riktade direkt till gårdarna. I statistiken granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter område, produktionsinriktning och gårdens storlek.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, företag, förmögenhet, gårdar, gårdsbruk, inkomster, lantgårdar, lantbruksstöd, privata skogsägare, privatskogsbruk, skogsbranschen, skogsbruk, skulder, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskar
2.4.2015
Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskade i samband med offentliggörandet av uppgifterna för år 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/index_sv.html