Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Maatilayritysten metsätalous

Verovuonna 2005 sovellettiin viimeisen kerran metsätaloudessa pinta-alaperusteista verotusta. Tämän jälkeen kaikkien metsänomistajien metsätuloja verotetaan pääomatulona yksinomaan puun myyntitulojen perusteella. Metsätaloutta kuvaavassa tietokantataulussa esitetyt tiedot koskevat tämän tilaston perusjoukkoa. Tiedot on luokiteltu maakunta- ja kuntatasolla. Tiedot on laskettu erikseen pinta-alaverotukseen kuuluville yrityksille ja myyntituloverotuksen piiriin kuuluville yrityksille. Oheisessa kuviossa on esitetty maatilayritysten keskimääräiset metsätalouden tulot. Metsätaloutta verotettiin vuoteen 2005 saakka pääsääntöisesti vain joko pinta-alan tai myyntitulojen mukaan. Tässä tilastossa esitetyt pinta-alaverotusta kuvaavat luvut koskevat vain niitä 24100 yritystä jotka kuuluivat kyseisen veromuodon piiriin (kuviossa vihreällä mer-kitty alue). Puun myyntitulojen perusteella esitetyt luvut koskevat vain kyseisen veromuodon valinneita maatilayrityksiä, joita oli kaikkiaan 32728 (punaisella merkitty alue). Mikäli tietokantatauluissa metsätaloutta koskevat tulokset halutaan laskea keskimäärin kaikille maatilayrityksille, niin ne täytyy jakaa 66830 yritykselle.

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2005, 3. Maatilayritysten metsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2005/mmtal_2005_2007-12-12_kat_003_fi.html