Finlands officiella statistik

Motorfordonsbeståndet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fordonsbeståndet ökade år 2018
22.3.2019
Vid utgången av år 2018 fanns det i fordonsregistret 6 623 990 fordon, av vilka 5 085 796 var fordon i trafik. Det totala antalet registrerade fordon ökade med 2,3 procent och antalet fordon i trafik ökade med 0,8 procent jämfört med situationen i slutet av år 2017. I slutet av år 2018 fanns det 48 566 fordon registrerade på Åland. Uppgifterna bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister samt på Ålands Fordonsmyndighetens fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen.

Nästa offentliggörande:
28.2.2020

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik över Ålands fordonsbestånd till Statistikcentralen och uppgifterna läggs till de långa tidsserierna över motorfordonsbeståndet. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsbestånd, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/index_sv.html