Finlands officiella statistik

Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: I statistiken över skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten presenteras årsuppgifter om arbetsinsatserna samt deras enhets- och helhetskostnader. I statistiken presenteras även åt privatskogarna beviljat statligt stöd och beviljade statliga lån (s.k. KEMERA-finansiering). Statistiken är uppdelad enligt arbetsslag, skogscentraler (13) och ägargrupper (privata m.m., skogsindustrin och staten).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, skogsvård, skogsförbättring, skogsförnyelse, skogsodling.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mhppt/index_sv.html