Finlands officiella statistik

Skogsskydd

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsskydd
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken om skogsskyddet innehåller information om skyddade områden och områden som är i begränsad skogsbruksanvändning i Finland. Statistiken är indelad enligt skogscentraler, skogsmarks- och skyddsklasser samt skyddsområden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruk, skogsskydd, naturskydd, skyddsområden, naturskyddsområden.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsskydd [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsu/index_sv.html