Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om antalet och skogsmarkens arealer om skogsfastighetshelheter och skogsbruksenheter som ägs av privatpersoner och av andra grupper. Med skogsfastighetshelhet avses alla skogsfastigheter som samma ägare äger i hela Finland och de placeras i statistiken på den ladskapen i vilket helhetens ägare är permanent bosatt. En skogsbruksenhet utgörs av skogsfastigheter inom en ägares granskningsområde och en skogsbruksenhet hänförs i statistiken till det område där det ligger. Uppgifterna publiceras per kalenderår, per landskapen, per ägandeform och i storleksklasser utifrån skogsmarkens areal.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ägande av skogsmark [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 28.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsom/meta_sv.html