Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2020, augusti

Första registreringar av motorfordon 2009, april

2009
april
Offentliggöranden