Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2022

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 416 851 56,9 1 036 445 22,7 380 406 548,5
Fasta Finland 1 412 721 56,8 1 033 908 22,7 378 813 549,8
Nyland 258 360 73,3 182 396 43,4 75 964 247,3
Egentliga Finland 62 036 54,0 58 001 49,1 4 035 192,8
Satakunta 14 654 20,6 12 867 17,5 1 787 49,0
Egentliga Tavastland 22 058 47,1 21 039 42,1 1 019 463,0
Birkaland 94 644 47,6 88 573 43,9 6 071 137,5
Päijänne-Tavastland 38 070 45,9 34 827 51,7 3 243 3,5
Kymmenedalen 10 182 13,5 9 393 17,5 789 -19,0
Södra Karelen 37 978 21,7 36 188 19,1 1 790 117,0
Södra Savolax 32 051 30,9 30 180 25,1 1 871 427,0
Norra Savolax 60 472 48,9 57 073 43,1 3 399 380,8
Norra Karelen 25 112 10,1 23 587 6,0 1 525 172,8
Mellersta Finland 85 110 28,5 77 178 20,3 7 932 288,3
Södra Österbotten 27 338 11,7 25 817 9,0 1 521 97,0
Österbotten 16 210 59,5 13 766 45,6 2 444 245,7
Mellersta Österbotten 6 415 29,4 6 007 25,0 408 166,7
Norra Österbotten 168 120 26,5 138 481 6,9 29 639 791,4
Kajanaland 85 948 4,0 82 296 7,7 3 652 -41,1
Lappland 367 963 154,0 136 239 2,1 231 724 1940
Åland 4 130 84,9 2 537 35,5 1 593 340,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pukkila 029 551 3478, Ossi Nurmi , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2022, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2022 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2022/02/matk_2022_02_2022-03-31_tau_003_sv.html