Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2022

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 125 64 266 34,2 8,4 59,73
Fasta Finland 1 055 62 954 34,4 8,6 59,74
Nyland 160 18 645 27,3 5,3 60,34
Egentliga Finland 74 3 922 27,4 4,8 57,39
Satakunta 37 1 249 26,2 5,3 70,17
Egentliga Tavastland 23 1 323 23,5 6,2 44,67
Birkaland 68 4 559 30,4 0,5 52,61
Päijänne-Tavastland 33 1 936 33,2 7,8 54,94
Kymmenedalen 23 974 23,2 0,1 70,79
Södra Karelen 32 1 870 30,3 3,7 45,26
Södra Savolax 58 1 708 31,3 4,1 51,20
Norra Savolax 46 2 405 33,8 6,9 53,41
Norra Karelen 48 1 352 32,3 0,5 64,44
Mellersta Finland 43 2 958 32,9 4,1 42,53
Södra Österbotten 44 1 782 27,5 1,6 46,58
Österbotten 24 1 456 26,8 7,9 67,43
Mellersta Österbotten 15 507 27,2 3,3 65,79
Norra Österbotten 103 4 755 42,0 8,2 49,95
Kajanaland 35 2 017 48,4 1,9 47,52
Lappland 193 9 540 54,8 31,1 75,54
Åland 70 1 312 10,8 -2,0 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pukkila 029 551 3478, Ossi Nurmi , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2022, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2022 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2022/02/matk_2022_02_2022-03-31_tau_002_sv.html