Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2022

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 132 64 605 40,0 11,4 59,70
Fasta Finland 1 063 63 307 40,4 11,5 59,70
Nyland 161 18 697 31,5 9,1 61,12
Egentliga Finland 74 3 948 32,6 8,6 58,36
Satakunta 38 1 283 28,8 6,3 67,55
Egentliga Tavastland 24 1 369 30,4 10,1 42,07
Birkaland 67 4 558 38,3 6,3 53,29
Päijänne-Tavastland 33 1 967 40,3 12,5 58,40
Kymmenedalen 23 994 26,7 1,0 70,37
Södra Karelen 32 1 877 36,7 4,5 41,98
Södra Savolax 59 1 728 40,0 8,9 49,33
Norra Savolax 46 2 432 43,0 11,3 52,50
Norra Karelen 48 1 354 37,3 -0,7 61,78
Mellersta Finland 42 2 960 40,2 6,5 43,67
Södra Österbotten 44 1 788 31,2 0,4 46,15
Österbotten 24 1 465 28,5 8,6 67,43
Mellersta Österbotten 15 503 32,0 6,4 65,58
Norra Österbotten 103 4 789 50,8 11,5 51,59
Kajanaland 35 2 015 57,8 2,2 48,37
Lappland 195 9 580 61,4 33,6 76,02
Åland 69 1 298 12,4 1,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pukkila 029 551 3478, Ossi Nurmi , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2022, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2022/02/matk_2022_02_2022-03-31_tau_001_sv.html