Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 071 325 24,2 11 381 687 30,9 1 689 638 -7,5
Fasta Finland 12 911 999 23,8 11 253 223 30,6 1 658 776 -8,6
Nyland 3 153 975 34,2 2 402 279 41,9 751 696 14,5
Esbo 301 585 53,0 234 430 66,6 67 155 19,1
Helsingfors 1 953 858 34,8 1 449 580 46,9 504 278 9,1
Vanda 498 494 32,7 347 827 28,7 150 667 43,0
Egentliga Finland 884 439 28,3 827 026 31,3 57 413 -3,5
Åbo 639 227 30,4 589 592 32,7 49 635 8,1
Satakunta 253 359 22,5 229 712 21,9 23 647 28,8
Björneborg 147 963 24,2 138 428 25,1 9 535 13,4
Egentliga Tavastland 261 911 26,2 251 969 25,9 9 942 33,6
Tavastehus 154 050 30,2 149 581 31,6 4 469 -3,4
Birkaland 1 085 703 28,2 1 019 901 30,1 65 802 4,9
Tammerfors 868 282 25,6 807 143 27,2 61 139 7,9
Päijänne-Tavastland 325 127 34,7 302 155 41,4 22 972 -16,9
Lahtis 190 241 27,9 171 267 34,6 18 974 -11,7
Kymmenedalen 172 050 22,0 159 986 29,8 12 064 -32,3
Kouvola 89 479 37,9 84 305 43,3 5 174 -14,4
Södra Karelen 422 558 3,5 408 131 13,8 14 427 -70,8
Villmanstrand 260 808 0,1 254 673 6,3 6 135 -70,7
Södra Savolax 365 961 23,4 357 654 26,1 8 307 -35,5
S:t Michel 120 851 18,0 116 756 21,1 4 095 -32,2
Norra Savolax 597 060 22,4 572 665 24,0 24 395 -5,9
Kuopio 421 728 24,4 403 656 24,7 18 072 19,5
Norra Karelen 310 158 16,4 298 324 23,0 11 834 -50,1
Joensuu 125 494 5,6 118 381 15,5 7 113 -56,4
Mellersta Finland 780 487 25,1 749 828 28,8 30 659 -26,4
Jyväskylä 371 208 25,4 351 934 25,7 19 274 18,8
Södra Österbotten 469 138 28,6 453 231 28,2 15 907 43,0
Seinäjoki 141 487 23,1 136 946 23,3 4 541 18,6
Österbotten 292 692 46,3 263 120 49,7 29 572 21,7
Vasa 222 979 60,5 206 379 62,2 16 600 41,9
Mellersta Österbotten 84 167 15,0 80 034 15,4 4 133 7,8
Karleby 77 093 15,3 73 907 16,2 3 186 -3,8
Norra Österbotten 1 110 948 20,1 1 024 411 25,9 86 537 -22,5
Kuusamo 343 765 19,2 307 266 28,8 36 499 -26,8
Uleåborg 438 613 15,7 411 690 20,0 26 923 -25,6
Kajanaland 823 269 13,0 791 169 14,0 32 100 -6,8
Kajana 94 454 29,1 84 529 25,0 9 925 78,5
Sotkamo 685 689 9,6 664 422 10,6 21 267 -13,7
Lappland 1 518 997 10,7 1 061 628 42,2 457 369 -26,9
Rovaniemi 410 965 10,8 253 549 36,8 157 416 -15,1
Åland 159 326 72,7 128 464 61,7 30 862 141,3
Mariehamn 120 938 73,6 98 252 66,0 22 686 117,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2021, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tau_008_sv.html