Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 336 089 129,6 833 992 58,4 502 097 807,7
Fasta Finland 1 330 408 129,5 830 362 58,2 500 046 815,0
Nyland 335 288 198,2 211 810 135,3 123 478 451,4
Esbo 23 724 128,8 18 391 166,5 5 333 53,8
Helsingfors 226 048 229,3 132 603 135,8 93 445 652,8
Vanda 59 614 205,9 37 397 169,7 22 217 295,5
Egentliga Finland 60 285 98,5 56 216 110,9 4 069 9,4
Åbo 47 601 112,7 44 168 132,7 3 433 1,1
Satakunta 13 879 88,1 12 292 84,7 1 587 119,8
Björneborg 8 143 96,0 7 360 87,6 783 237,5
Egentliga Tavastland 17 925 91,2 17 131 89,0 794 154,5
Tavastehus 9 993 73,5 9 666 74,0 327 59,5
Birkaland 81 263 118,4 75 401 113,7 5 862 205,2
Tammerfors 66 925 113,4 61 485 107,9 5 440 206,5
Päijänne-Tavastland 24 519 126,4 23 161 130,1 1 358 77,3
Lahtis 15 432 106,8 14 196 105,5 1 236 123,1
Kymmenedalen 9 039 32,0 8 089 50,9 950 -36,2
Kouvola 4 695 56,6 4 389 64,0 306 -4,7
Södra Karelen 26 334 49,5 24 823 45,1 1 511 199,8
Villmanstrand 16 781 49,2 15 879 44,5 902 256,5
Södra Savolax 19 818 27,6 19 218 26,5 600 76,5
S:t Michel 7 354 43,0 7 108 45,2 246 0,0
Norra Savolax 41 798 52,8 39 849 47,9 1 949 360,8
Kuopio 30 867 53,1 29 141 46,6 1 726 509,9
Norra Karelen 22 585 48,7 21 856 84,4 729 -78,2
Joensuu 10 185 45,3 9 676 140,6 509 -83,0
Mellersta Finland 67 613 49,4 63 478 43,9 4 135 259,3
Jyväskylä 27 772 86,2 25 847 80,5 1 925 219,2
Södra Österbotten 26 369 87,0 25 111 83,0 1 258 228,5
Seinäjoki 9 037 107,8 8 632 105,0 405 193,5
Österbotten 17 776 93,3 15 659 90,0 2 117 122,1
Vasa 13 772 102,1 12 341 93,0 1 431 239,9
Mellersta Österbotten 4 790 44,5 4 555 47,4 235 4,4
Karleby 4 439 46,1 4 219 48,4 220 12,8
Norra Österbotten 110 212 53,5 71 461 8,5 38 751 547,6
Kuusamo 48 412 52,5 24 021 -14,5 24 391 568,6
Uleåborg 34 613 38,5 28 555 20,2 6 058 388,2
Kajanaland 69 513 21,6 62 596 13,1 6 917 275,7
Kajana 6 300 26,6 5 253 19,5 1 047 80,2
Sotkamo 59 694 19,3 53 860 10,4 5 834 363,0
Lappland 381 402 330,2 77 656 -3,5 303 746 3612
Rovaniemi 119 913 404,5 24 294 15,3 95 619 3455
Åland 5 681 144,1 3 630 119,1 2 051 206,1
Mariehamn 4 767 136,6 3 244 136,6 1 523 136,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tau_007_sv.html