Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 613 52 272 40,0 2,1 102,59 41,01
Fasta Finland 601 51 624 40,0 1,9 102,59 41,01
Nyland 117 15 979 35,9 0,6 99,39 35,69
Esbo 13 1 307 43,5 1,0 68,83 29,93
Helsingfors 56 10 337 33,3 -1,1 103,29 34,40
Vanda 11 2 310 43,1 4,7 98,65 42,56
Egentliga Finland 42 3 019 47,7 3,8 105,55 50,35
Åbo 22 2 111 50,1 2,8 105,01 52,56
Satakunta 23 1 022 46,0 8,6 103,16 47,42
Björneborg 7 499 51,1 10,6 105,27 53,83
Egentliga Tavastland 16 1 315 30,8 3,0 89,16 27,45
Tavastehus 6 615 40,6 4,9 93,79 38,12
Birkaland 43 3 641 47,6 6,5 106,77 50,86
Tammerfors 26 2 849 50,9 6,2 108,70 55,34
Päijänne-Tavastland 14 1 705 33,3 1,9 84,54 28,13
Lahtis 7 966 35,4 2,1 83,64 29,65
Kymmenedalen 14 843 37,8 -1,6 104,84 39,60
Kouvola 7 400 41,3 -1,9 99,77 41,18
Södra Karelen 15 1 457 41,4 1,5 100,21 41,51
Villmanstrand 6 844 46,0 1,2 100,22 46,12
Södra Savolax 23 1 308 47,4 5,1 109,30 51,86
S:t Michel 7 542 38,3 2,8 97,72 37,38
Norra Savolax 27 2 215 42,5 5,4 101,67 43,23
Kuopio 14 1 358 47,3 6,2 108,37 51,26
Norra Karelen 20 1 050 49,6 7,0 105,24 52,18
Joensuu 6 463 55,6 7,7 104,59 58,17
Mellersta Finland 23 2 588 41,0 2,9 101,20 41,52
Jyväskylä 12 1 394 45,0 0,9 101,19 45,57
Södra Österbotten 23 1 572 43,4 5,7 84,74 36,78
Seinäjoki 6 622 41,9 5,9 101,58 42,61
Österbotten 22 1 383 39,0 8,3 91,93 35,81
Vasa 9 947 41,3 10,0 90,11 37,20
Mellersta Österbotten 10 461 35,9 2,9 94,70 33,98
Karleby 5 355 41,9 3,5 96,21 40,33
Norra Österbotten 53 3 598 46,2 1,3 101,91 47,05
Kuusamo 13 885 43,1 2,8 109,93 47,43
Uleåborg 10 1 416 52,4 -4,0 105,12 55,09
Kajanaland 19 1 839 52,0 3,8 87,64 45,53
Kajana 6 391 48,3 6,5 87,75 42,36
Sotkamo 6 1 195 58,8 3,8 87,37 51,41
Lappland 96 6 629 33,0 -3,7 127,92 42,17
Rovaniemi 18 1 557 36,3 -4,4 147,57 53,57
Åland 12 648 39,5 15,2 . .
Mariehamn 6 463 45,2 13,4 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tau_006_sv.html