Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 17 489 039 22,1 15 410 964 28,1 2 078 075 -9,3
Fasta Finland 17 210 220 21,5 15 197 658 27,8 2 012 562 -11,2
Nyland 3 667 554 29,0 2 804 665 33,4 862 889 16,6
Egentliga Finland 1 125 681 25,8 1 056 872 28,6 68 809 -6,2
Satakunta 366 509 17,1 338 975 17,4 27 534 13,7
Egentliga Tavastland 308 456 29,1 297 884 29,2 10 572 28,4
Birkaland 1 326 458 28,0 1 255 054 30,8 71 404 -7,1
Päijänne-Tavastland 456 667 26,9 428 399 31,6 28 268 -18,0
Kymmenedalen 250 568 20,0 235 455 25,7 15 113 -29,9
Södra Karelen 527 610 2,6 509 403 13,6 18 207 -72,3
Södra Savolax 607 981 19,1 573 087 21,7 34 894 -12,1
Norra Savolax 745 851 21,2 710 273 22,9 35 578 -5,5
Norra Karelen 473 435 13,8 456 743 19,7 16 692 -51,8
Mellersta Finland 916 215 23,9 877 129 26,8 39 086 -17,7
Södra Österbotten 761 011 27,7 735 785 28,1 25 226 15,5
Österbotten 342 000 40,9 308 666 43,1 33 334 23,0
Mellersta Österbotten 127 863 16,1 119 354 14,6 8 509 42,2
Norra Österbotten 1 889 924 17,8 1 766 811 24,7 123 113 -34,2
Kajanaland 972 290 12,2 931 905 13,4 40 385 -10,3
Lappland 2 344 147 14,2 1 791 198 40,3 552 949 -28,7
Åland 278 819 73,6 213 306 56,3 65 513 171,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2021, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tau_004_sv.html