Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 115 60 011 34,5 -5,4 46,77
Fasta Finland 1 075 59 011 34,5 -5,8 46,75
Nyland 145 16 029 29,7 -13,8 50,55
Egentliga Finland 84 3 765 38,5 -2,8 52,61
Satakunta 38 1 310 39,1 5,8 52,88
Egentliga Tavastland 26 1 432 25,1 -2,6 43,94
Birkaland 68 3 987 40,5 -2,8 47,25
Päijänne-Tavastland 35 1 826 28,6 -2,8 43,12
Kymmenedalen 25 1 017 33,5 -2,3 49,63
Södra Karelen 31 1 825 36,8 -0,1 46,50
Södra Savolax 66 1 924 42,4 3,9 46,60
Norra Savolax 49 2 498 38,2 -0,0 50,59
Norra Karelen 50 1 286 44,3 3,1 50,47
Mellersta Finland 47 2 964 36,0 -2,3 41,77
Södra Österbotten 45 1 778 38,0 2,1 37,06
Österbotten 27 1 418 34,5 0,8 46,14
Mellersta Österbotten 17 536 32,1 3,4 48,62
Norra Österbotten 109 4 978 39,2 0,4 41,86
Kajanaland 36 2 050 51,0 3,4 42,27
Lappland 178 8 386 27,7 -14,9 46,61
Åland . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_002_sv.html