Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 308 68 140 60,2 8,2 42,24
Fasta Finland 1 233 66 489 60,2 8,1 42,07
Nyland 160 18 089 48,9 7,8 44,36
Egentliga Finland 103 4 234 79,6 12,3 52,43
Satakunta 43 1 462 78,7 17,8 44,75
Egentliga Tavastland 30 1 555 52,8 15,5 43,20
Birkaland 77 4 608 79,7 16,4 44,87
Päijänne-Tavastland 37 2 146 48,6 6,9 41,82
Kymmenedalen 29 1 163 63,0 -1,2 35,69
Södra Karelen 32 1 895 80,1 9,5 46,09
Södra Savolax 81 2 583 76,9 8,8 43,74
Norra Savolax 54 2 700 70,5 11,0 45,97
Norra Karelen 60 1 567 79,7 8,3 44,39
Mellersta Finland 56 3 377 60,7 11,4 39,36
Södra Österbotten 53 2 195 69,7 12,3 35,61
Österbotten 35 1 649 74,0 21,5 36,43
Mellersta Österbotten 20 616 60,4 14,7 37,66
Norra Österbotten 117 5 340 65,9 7,7 36,24
Kajanaland 40 2 161 72,0 2,8 38,76
Lappland 206 9 149 38,3 3,3 35,77
Åland . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_001_sv.html