Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 945 012 -27,5 2 721 169 1,2 223 843 -83,7
Fasta Finland 2 925 579 -27,7 2 703 681 0,9 221 898 -83,8
Nyland 548 802 -51,3 440 801 -34,6 108 001 -76,2
    Esbo 57 091 -30,6 41 609 -22,0 15 482 -46,5
    Helsingfors 295 344 -59,4 249 818 -35,5 45 526 -86,6
    Vanda 109 006 -48,4 72 627 -49,9 36 379 -45,1
Egentliga Finland 166 808 -10,7 158 603 -0,8 8 205 -69,5
    Åbo 108 966 -18,0 102 152 -10,0 6 814 -65,0
Satakunta 55 182 8,0 46 475 13,0 8 707 -12,4
    Björneborg 27 647 4,3 25 296 14,7 2 351 -47,2
Egentliga Tavastland 50 308 -12,7 49 113 -8,8 1 195 -68,6
    Tavastehus 32 204 1,7 31 703 8,1 501 -78,6
Birkaland 192 715 -28,5 184 672 -21,0 8 043 -77,6
    Tammerfors 150 505 -35,9 143 515 -29,0 6 990 -78,6
Päijänne-Tavastland 64 631 -31,7 57 387 -26,1 7 244 -57,0
    Lahtis 41 370 -24,7 34 797 -16,7 6 573 -49,9
Kymmenedalen 38 220 -3,4 34 112 9,0 4 108 -50,3
    Kouvola 21 450 18,6 19 300 21,1 2 150 0,4
Södra Karelen 84 700 -28,4 82 261 6,9 2 439 -94,1
    Villmanstrand 51 632 -26,9 50 582 -4,0 1 050 -94,1
Södra Savolax 85 787 22,1 84 446 37,7 1 341 -85,0
    S:t Michel 28 288 -1,5 27 229 9,1 1 059 -71,8
Norra Savolax 156 249 -3,1 151 640 6,6 4 609 -75,6
    Kuopio 114 651 1,3 111 002 9,0 3 649 -67,8
Norra Karelen 77 740 1,5 75 642 16,1 2 098 -81,6
    Joensuu 28 712 -26,9 27 299 -14,9 1 413 -80,3
Mellersta Finland 208 381 -8,7 201 262 3,6 7 119 -79,0
    Jyväskylä 77 620 -23,2 74 833 -16,5 2 787 -75,6
Södra Österbotten 100 757 4,4 97 500 6,5 3 257 -34,3
    Seinäjoki 29 811 -19,3 28 354 -19,0 1 457 -24,4
Österbotten 46 191 -24,8 41 583 -17,4 4 608 -58,5
    Vasa 30 409 -31,5 28 558 -22,2 1 851 -75,9
Mellersta Österbotten 22 302 12,1 21 470 18,2 832 -51,8
    Karleby 20 285 13,1 19 662 19,2 623 -56,8
Norra Österbotten 321 000 1,0 313 215 28,7 7 785 -89,5
    Kuusamo 131 766 8,2 129 823 59,9 1 943 -95,2
    Uleåborg 114 755 -3,3 111 372 10,7 3 383 -81,3
Kajanaland 306 521 19,3 294 552 25,7 11 969 -47,0
    Kajana 30 003 27,2 27 686 26,5 2 317 36,0
    Sotkamo 262 915 17,4 253 371 22,9 9 544 -46,3
Lappland 399 285 -50,9 368 947 60,4 30 338 -94,8
    Rovaniemi 78 010 -65,0 69 002 39,6 9 008 -94,8
Åland 19 433 28,1 17 488 93,6 1 945 -68,3
    Mariehamn 14 853 20,2 13 043 96,9 1 810 -68,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2021, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_008_sv.html