Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 144 60 191 27,7 10,6 52,56
Fasta Finland 1 075 58 606 27,9 10,4 52,57
Nyland 147 16 880 29,5 6,1 57,65
Egentliga Finland 89 3 806 32,1 14,8 52,84
Satakunta 40 1 385 40,0 19,3 73,05
Egentliga Tavastland 28 1 428 21,6 5,3 45,02
Birkaland 71 4 150 33,1 16,7 52,42
Päijänne-Tavastland 37 1 900 24,8 8,6 37,69
Kymmenedalen 25 1 060 28,2 4,9 60,97
Södra Karelen 31 1 891 26,1 12,0 49,63
Södra Savolax 65 1 825 34,2 16,0 52,98
Norra Savolax 49 2 522 31,8 13,7 56,12
Norra Karelen 53 1 350 35,6 20,3 57,85
Mellersta Finland 50 2 935 26,6 2,6 45,28
Södra Österbotten 50 1 934 28,6 12,6 40,15
Österbotten 28 1 383 28,8 12,1 64,22
Mellersta Österbotten 17 547 26,3 7,8 61,86
Norra Österbotten 105 4 891 25,7 11,5 47,67
Kajanaland 36 1 991 32,2 13,2 47,71
Lappland 154 6 728 13,5 5,4 42,22
Åland 69 1 585 21,8 15,3 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_001_sv.html