Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 587 49 397 24,0 -26,4 99,99 24,04
Fasta Finland 579 48 890 24,1 -26,7 99,99 24,12
Nyland 105 13 759 20,6 -37,0 92,83 19,17
    Esbo 9 903 36,7 -12,5 52,30 19,18
    Helsingfors 51 8 820 18,8 -45,4 97,37 18,30
    Vanda 10 2 193 24,6 -33,3 94,40 23,18
Egentliga Finland 37 2 795 24,6 -23,1 91,02 22,38
    Åbo 20 1 994 25,6 -29,7 86,05 22,00
Satakunta 21 1 013 22,3 -10,1 89,94 20,08
    Björneborg 7 581 20,6 -15,0 92,46 19,08
Egentliga Tavastland 16 1 231 15,4 -11,6 80,23 12,36
    Tavastehus 7 589 19,9 -14,2 81,60 16,25
Birkaland 42 3 786 23,3 -21,7 91,12 21,20
    Tammerfors 27 3 167 24,9 -25,4 92,23 23,00
Päijänne-Tavastland 14 1 485 17,2 -16,2 76,74 13,18
    Lahtis 7 916 21,1 -19,3 69,12 14,58
Kymmenedalen 14 786 23,4 -6,5 107,84 25,28
    Kouvola 6 343 24,6 -5,3 119,61 29,41
Södra Karelen 15 1 467 21,9 -16,8 92,79 20,34
    Villmanstrand 6 846 25,1 -18,1 94,04 23,65
Södra Savolax 25 1 334 28,4 -6,4 103,22 29,29
    S:t Michel 8 538 25,4 -9,0 81,19 20,61
Norra Savolax 26 2 187 23,3 -14,7 96,64 22,51
    Kuopio 13 1 333 27,2 -15,4 99,94 27,19
Norra Karelen 19 1 116 31,5 -8,0 114,90 36,23
    Joensuu 7 632 35,7 -8,7 118,38 42,21
Mellersta Finland 23 2 492 27,2 -12,2 101,72 27,63
    Jyväskylä 12 1 279 25,7 -16,1 88,99 22,83
Södra Österbotten 22 1 554 20,3 -15,8 78,19 15,88
    Seinäjoki 6 674 18,5 -23,9 103,62 19,13
Österbotten 22 1 302 20,1 -10,1 86,41 17,41
    Vasa 9 870 23,5 -11,9 84,00 19,78
Mellersta Österbotten 10 454 20,8 -9,2 90,24 18,74
    Karleby 5 349 24,7 -7,5 91,37 22,59
Norra Österbotten 54 3 535 34,7 -20,1 104,64 36,33
    Kuusamo 14 895 42,9 -22,4 134,17 57,56
    Uleåborg 10 1 427 37,6 -32,2 89,05 33,45
Kajanaland 19 1 841 40,3 -9,6 86,25 34,78
    Kajana 6 416 33,6 -4,5 82,44 27,66
    Sotkamo 6 1 186 47,5 -11,5 87,32 41,51
Lappland 95 6 753 23,2 -49,3 134,87 31,29
    Rovaniemi 18 1 586 23,9 -67,5 130,86 31,33
Åland 8 507 14,5 -2,4 . .
    Mariehamn 4 330 21,4 0,3 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_005_sv.html