Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 572 45 778 39,2 -17,4 102,42 40,17
Fasta Finland 557 45 006 39,4 -17,4 102,45 40,41
Nyland 101 12 642 36,7 -32,6 102,42 37,56
    Esbo 9 968 43,7 -18,4 72,57 31,70
    Helsingfors 47 7 779 35,9 -39,6 106,12 38,09
    Vanda 10 1 944 39,7 -29,4 106,72 42,40
Egentliga Finland 37 2 526 46,0 -16,5 101,56 46,67
    Åbo 17 1 669 50,0 -20,6 101,39 50,66
Satakunta 23 1 066 38,2 -10,8 97,19 37,15
    Björneborg 7 523 42,0 -9,0 98,47 41,35
Egentliga Tavastland 15 1 189 28,9 -11,6 89,61 25,91
    Tavastehus 5 547 38,0 -8,7 93,16 35,38
Birkaland 40 3 506 42,6 -16,6 99,76 42,52
    Tammerfors 23 2 711 46,4 -17,5 101,54 47,08
Päijänne-Tavastland 12 1 399 33,3 -13,7 82,45 27,48
    Lahtis 5 804 34,5 -22,4 84,02 28,96
Kymmenedalen 14 714 40,5 -4,7 103,20 41,79
    Kouvola 6 291 44,9 -4,3 98,31 44,14
Södra Karelen 13 1 404 42,2 -9,3 97,21 41,01
    Villmanstrand 6 853 46,5 -10,3 97,44 45,32
Södra Savolax 25 1 339 41,9 -4,5 101,69 42,56
    S:t Michel 7 523 36,6 -11,9 92,91 33,99
Norra Savolax 25 2 070 39,2 -12,7 98,89 38,79
    Kuopio 12 1 276 42,5 -16,0 107,42 45,61
Norra Karelen 18 981 45,0 -8,3 102,52 46,15
    Joensuu 6 507 49,2 -13,5 98,71 48,56
Mellersta Finland 22 2 375 39,1 -12,3 94,97 37,17
    Jyväskylä 11 1 243 45,9 -12,2 99,93 45,88
Södra Österbotten 22 1 458 39,4 -10,2 87,35 34,38
    Seinäjoki 5 608 37,7 -14,2 99,24 37,45
Österbotten 21 1 274 31,6 -17,1 96,03 30,32
    Vasa 8 829 31,8 -22,8 96,42 30,70
Mellersta Österbotten 9 449 34,0 -7,6 93,84 31,88
    Karleby 4 347 39,5 -10,4 95,69 37,79
Norra Österbotten 50 3 204 45,8 -8,9 96,08 44,01
    Kuusamo 11 804 40,0 -7,2 99,69 39,89
    Uleåborg 8 1 175 58,5 -9,8 100,74 58,93
Kajanaland 18 1 737 48,9 -4,7 85,05 41,61
    Kajana 5 354 42,5 -4,7 85,00 36,16
A18B765 6 1 145 55,7 -4,6 85,76 47,80
Lappland 85 5 666 38,0 -7,6 136,47 51,87
    Rovaniemi 15 1 313 42,5 -13,6 157,90 67,13
Åland 14 771 24,3 -15,9 . .
    Mariehamn 6 488 32,5 -17,3 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2020, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/11/matk_2020_11_2020-12-23_tau_006_sv.html