Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maaliskuu 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 644 54 292 31,2 -24,1 112,19 35,06
Fasta Finland 628 53 434 31,4 -24,4 112,40 35,31
Nyland 125 16 138 29,7 -30,4 111,81 33,18
    Esbo 12 1 284 36,1 -14,3 90,29 32,64
    Helsingfors 61 9 611 30,2 -35,3 117,44 35,45
    Vanda 14 2 864 30,4 -33,3 112,50 34,23
Egentliga Finland 38 2 686 33,7 -20,4 97,53 32,82
    Åbo 19 1 781 35,9 -26,2 101,25 36,40
Satakunta 25 1 155 22,3 -16,5 94,55 21,04
    Björneborg 9 603 23,7 -16,4 92,67 21,95
Egentliga Tavastland 17 1 341 16,4 -22,1 96,38 15,83
    Tavastehus 7 660 16,8 -24,6 108,91 18,33
Birkaland 43 4 171 27,1 -28,2 101,84 27,56
    Tammerfors 26 3 308 29,4 -31,2 104,51 30,74
Päijänne-Tavastland 15 1 766 20,0 -21,7 99,42 19,92
    Lahtis 7 913 22,9 -32,3 97,98 22,45
Kymmenedalen 16 802 22,3 -13,2 103,58 23,13
    Kouvola 7 342 26,9 -11,1 101,54 27,30
Södra Karelen 13 1 447 24,6 -18,4 98,65 24,23
    Villmanstrand 7 886 27,7 -20,0 96,45 26,75
Södra Savolax 25 1 323 27,7 -12,0 95,54 26,48
    S:t Michel 7 473 25,3 -22,8 91,33 23,12
Norra Savolax 27 2 309 27,8 -26,6 100,91 28,02
    Kuopio 13 1 364 28,7 -35,9 109,81 31,53
Norra Karelen 21 1 192 31,5 -20,3 115,05 36,29
    Joensuu 7 632 36,8 -25,3 122,32 45,07
Mellersta Finland 24 2 675 29,8 -22,5 99,24 29,57
    Jyväskylä 13 1 498 32,8 -24,8 103,76 34,07
Södra Österbotten 25 1 568 27,6 -14,1 87,14 24,02
    Seinäjoki 6 675 29,5 -16,0 99,48 29,39
Österbotten 21 1 405 24,9 -20,5 95,53 23,76
    Vasa 8 962 24,4 -27,6 97,78 23,90
Mellersta Österbotten 10 491 22,3 -15,8 94,03 21,01
    Karleby 5 362 23,5 -21,8 98,56 23,12
Norra Österbotten 53 3 379 36,8 -23,4 108,81 40,08
    Kuusamo 14 895 46,8 -23,3 121,96 57,13
    Uleåborg 9 1 203 39,8 -29,8 113,09 45,00
Kajanaland 20 1 843 47,1 -20,0 83,18 39,21
    Kajana 6 416 25,4 -22,3 89,66 22,76
    Sotkamo 6 1 159 60,7 -19,4 80,68 49,00
Lappland 110 7 743 43,7 -24,5 147,47 64,48
    Rovaniemi 22 1 842 37,5 -32,1 162,76 61,05
Åland 16 858 13,5 -8,4 . .
    Mariehamn 8 545 18,1 -9,7 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maaliskuu 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-29_tau_005_sv.html