Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 641 54 190 30,5 -24,8 113,95 34,80
Fasta Finland 630 53 581 30,8 -25,0 114,02 35,10
Nyland 125 16 178 29,3 -30,8 110,85 32,50
    Helsingfors 61 9 649 29,6 -35,9 116,11 34,38
Egentliga Finland 38 2 724 32,7 -21,4 99,50 32,54
    Åbo 19 1 801 34,8 -27,3 104,24 36,29
Satakunta 25 1 155 20,6 -18,2 94,09 19,36
Egentliga Tavastland 17 1 341 16,4 -22,1 96,38 15,83
Birkaland 43 4 171 26,8 -28,4 102,92 27,59
    Tammerfors 26 3 308 29,1 -31,6 105,77 30,76
Päijänne-Tavastland 15 1 766 19,8 -21,8 99,29 19,70
Kymmenedalen 16 808 23,0 -12,6 101,81 23,37
Södra Karelen 13 1 447 24,9 -18,1 98,15 24,39
Södra Savolax 25 1 323 22,2 -17,5 95,32 21,17
Norra Savolax 27 2 308 28,3 -26,0 100,27 28,40
Norra Karelen 21 1 192 31,5 -20,3 115,05 36,29
Mellersta Finland 24 2 657 28,4 -23,9 103,59 29,37
Södra Österbotten 26 1 617 26,9 -14,8 93,86 25,26
Österbotten 21 1 404 24,7 -20,7 98,05 24,26
Mellersta Österbotten 10 491 21,4 -16,8 96,01 20,50
Norra Österbotten 53 3 381 37,2 -23,1 104,94 39,00
Kajanaland 20 1 844 45,5 -21,6 97,70 44,44
Lappland 111 7 774 42,5 -25,8 154,84 65,76
Åland . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 09.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-09_tau_005_sv.html