Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 475 219 -13,0 2 887 126 -12,3 1 588 093 -14,1
Fasta Finland 4 458 193 -12,9 2 878 190 -12,3 1 580 003 -14,0
Nyland 1 178 271 -15,0 699 559 -12,2 478 712 -18,8
Egentliga Finland 184 256 -12,6 156 062 -10,7 28 194 -21,9
Satakunta 46 838 -19,3 38 413 -21,0 8 425 -10,4
Egentliga Tavastland 58 154 -23,4 54 200 -21,6 3 954 -41,7
Birkaland 284 413 -14,4 245 529 -14,8 38 884 -11,7
Päijänne-Tavastland 98 220 -22,6 80 370 -19,3 17 850 -34,5
Kymmenedalen 37 123 -19,5 28 121 -17,8 9 002 -24,4
Södra Karelen 127 353 -14,1 78 379 -16,2 48 974 -10,5
Södra Savolax 85 827 -20,9 65 942 -22,4 19 885 -15,3
Norra Savolax 168 943 -16,9 144 143 -17,3 24 800 -14,4
Norra Karelen 81 054 -11,6 65 772 -12,1 15 282 -9,2
Mellersta Finland 211 799 -14,9 176 191 -16,0 35 608 -8,9
Södra Österbotten 94 088 -5,8 88 875 -5,9 5 213 -2,7
Österbotten 56 588 -15,9 46 249 -14,9 10 339 -20,2
Mellersta Österbotten 21 717 -10,6 19 201 -8,8 2 516 -22,4
Norra Österbotten 428 411 -7,8 323 363 -8,1 105 048 -6,9
Kajanaland 255 651 -9,5 228 273 -4,8 27 378 -35,8
Lappland 1 039 487 -9,0 339 548 -8,4 699 939 -9,4
Åland . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 09.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-09_tau_004_sv.html