Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 963 984 -48,3 699 569 -46,1 264 415 -53,4
Fasta Finland 960 387 -48,2 697 477 -46,1 262 910 -53,2
Nyland 220 025 -53,9 137 542 -50,4 82 483 -58,7
Egentliga Finland 42 242 -48,8 35 776 -48,0 6 466 -53,2
Satakunta 11 032 -48,2 8 618 -51,0 2 414 -34,9
Egentliga Tavastland 9 967 -66,0 9 416 -65,6 551 -72,1
Birkaland 56 239 -54,1 49 176 -53,8 7 063 -56,2
Päijänne-Tavastland 17 648 -56,8 14 811 -57,6 2 837 -52,2
Kymmenedalen 8 409 -44,0 7 117 -38,2 1 292 -63,1
Södra Karelen 24 600 -51,3 18 017 -42,0 6 583 -66,2
Södra Savolax 16 531 -55,8 14 049 -55,6 2 482 -57,2
Norra Savolax 37 232 -50,1 33 550 -48,7 3 682 -59,8
Norra Karelen 19 818 -43,7 14 996 -48,5 4 822 -21,0
Mellersta Finland 41 062 -53,4 36 200 -53,8 4 862 -50,6
Södra Österbotten 19 001 -52,1 17 881 -52,9 1 120 -33,7
Österbotten 13 183 -48,6 11 116 -45,2 2 067 -61,4
Mellersta Österbotten 5 121 -40,7 4 581 -39,6 540 -48,5
Norra Österbotten 104 702 -43,0 91 569 -41,1 13 133 -53,5
Kajanaland 71 831 -34,8 68 783 -31,1 3 048 -70,7
Lappland 241 744 -41,4 124 279 -35,4 117 465 -46,5
Åland . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 09.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-09_tau_003_sv.html