Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 084 62 849 30,3 -22,6 62,38
Fasta Finland 1 068 62 171 30,6 -22,9 62,41
Nyland 163 17 467 31,1 -28,1 69,06
Egentliga Finland 64 3 295 29,7 -20,6 61,14
Satakunta 39 1 383 19,0 -15,0 70,97
Egentliga Tavastland 26 1 472 16,0 -20,9 60,24
Birkaland 65 4 655 27,5 -26,4 62,50
Päijänne-Tavastland 32 1 899 19,1 -21,1 53,97
Kymmenedalen 28 1 028 18,8 -13,4 70,24
Södra Karelen 30 1 793 25,1 -17,5 45,91
Södra Savolax 71 1 882 18,8 -16,2 57,35
Norra Savolax 44 2 503 28,2 -25,2 56,23
Norra Karelen 45 1 414 29,3 -18,5 66,22
Mellersta Finland 46 3 022 27,6 -21,8 59,65
Södra Österbotten 43 1 797 24,9 -13,2 64,16
Österbotten 25 1 448 24,1 -18,8 75,63
Mellersta Österbotten 15 539 21,7 -14,0 68,22
Norra Österbotten 101 4 647 34,7 -20,9 46,32
Kajanaland 35 2 039 44,4 -15,9 48,46
Lappland 196 9 888 40,9 -24,2 69,26
Åland . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 09.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-09_tau_001_sv.html