Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 753 276 2,8 965 555 -0,3 787 721 6,9
Fasta Finland 1 747 844 2,8 962 980 -0,4 784 864 7,0
Nyland 477 503 1,1 245 534 -3,1 231 969 5,8
Egentliga Finland 62 631 -6,8 53 733 -6,0 8 898 -11,7
Satakunta 17 193 -15,9 14 358 -12,7 2 835 -29,0
Egentliga Tavastland 20 814 -11,6 18 854 -9,2 1 960 -29,4
Birkaland 101 367 11,4 87 669 10,3 13 698 19,5
Päijänne-Tavastland 36 877 14,1 31 641 14,6 5 236 10,7
Kymmenedalen 13 435 -2,4 9 931 -9,2 3 504 23,9
Södra Karelen 43 171 -2,6 30 388 8,2 12 783 -21,3
Södra Savolax 33 816 15,8 27 006 16,7 6 810 12,1
Norra Savolax 51 926 -8,5 46 626 -10,1 5 300 8,5
Norra Karelen 26 329 6,4 22 913 4,7 3 416 19,8
Mellersta Finland 69 833 -4,8 59 506 -5,7 10 327 0,9
Södra Österbotten 28 764 -6,8 27 646 -6,7 1 118 -10,6
Österbotten 19 919 -4,4 16 822 -2,4 3 097 -14,2
Mellersta Österbotten 6 624 1,4 5 718 1,0 906 3,5
Norra Österbotten 167 080 6,7 107 944 2,2 59 136 16,0
Kajanaland 82 195 15,7 67 351 13,1 14 844 29,2
Lappland 488 367 5,0 89 340 -6,3 399 027 7,8
Åland 5 432 -0,2 2 575 20,6 2 857 -13,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_003_sv.html