Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 920 075 1,1 10 274 323 1,5 4 645 752 0,3
Fasta Finland 14 716 831 1,1 10 172 075 1,5 4 544 756 0,4
Nyland 4 965 404 0,6 2 554 506 0,7 2 410 898 0,4
    Esbo 336 418 3,6 201 356 11,1 135 062 -5,8
    Helsingfors 3 282 066 -1,0 1 436 862 -2,6 1 845 204 0,3
    Vanda 818 231 2,4 496 104 1,2 322 127 4,3
Egentliga Finland 839 164 -2,1 676 480 -0,7 162 684 -7,4
    Åbo 620 767 -0,2 494 213 0,3 126 554 -2,0
Satakunta 264 464 0,1 220 764 7,6 43 700 -26,2
    Björneborg 154 482 2,0 134 300 8,8 20 182 -27,9
Egentliga Tavastland 279 050 0,1 250 482 1,3 28 568 -9,1
    Tavastehus 152 550 -2,9 136 771 -1,7 15 779 -12,2
Birkaland 1 125 076 -0,4 932 730 -2,6 192 346 12,1
    Tammerfors 912 541 1,4 734 536 -1,0 178 005 12,9
Päijänne-Tavastland 445 201 9,7 368 517 15,3 76 684 -11,0
    Lahtis 232 776 0,2 174 431 -1,4 58 345 5,3
Kymmenedalen 166 859 -3,9 131 215 -4,3 35 644 -2,3
    Kouvola 85 277 -4,5 73 829 -1,6 11 448 -20,1
Södra Karelen 482 407 0,3 334 363 2,2 148 044 -3,8
    Villmanstrand 312 003 -0,4 238 534 -0,7 73 469 0,6
Södra Savolax 357 657 -8,6 303 540 -6,8 54 117 -17,8
    S:t Michel 125 852 -12,6 105 421 -11,2 20 431 -19,4
Norra Savolax 607 332 -0,2 542 018 -1,5 65 314 12,0
    Kuopio 390 303 -1,7 350 747 -3,2 39 556 14,2
Norra Karelen 303 360 3,6 262 432 3,1 40 928 6,9
    Joensuu 156 170 0,5 131 403 1,4 24 767 -4,4
Mellersta Finland 804 230 4,0 689 574 5,6 114 656 -5,1
    Jyväskylä 385 245 1,7 321 942 4,0 63 303 -8,7
Södra Österbotten 453 603 6,8 431 537 7,5 22 066 -5,2
    Seinäjoki 150 454 5,7 139 590 6,4 10 864 -2,2
Österbotten 280 103 -1,3 210 873 -2,5 69 230 2,5
    Vasa 214 990 1,2 159 940 -0,6 55 050 7,0
Mellersta Österbotten 93 065 -1,3 84 545 -1,9 8 520 4,6
    Karleby 81 083 1,1 73 230 0,4 7 853 7,8
Norra Österbotten 979 326 5,5 826 258 6,6 153 068 -0,3
    Kuusamo 231 977 10,5 183 700 11,1 48 277 8,4
    Uleåborg 478 588 2,4 409 880 3,8 68 708 -5,6
Kajanaland 650 003 2,1 592 110 0,1 57 893 28,3
    Kajana 79 349 -1,1 71 661 -1,8 7 688 5,0
    Sotkamo 541 705 3,2 501 119 1,1 40 586 40,5
Lappland 1 620 527 1,9 760 131 -0,1 860 396 3,8
    Rovaniemi 447 295 3,3 170 816 2,3 276 479 4,0
Åland 203 244 -1,0 102 248 4,1 100 996 -5,7
    Mariehamn 150 331 -0,2 82 677 2,1 67 654 -2,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_008_sv.html