Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 354 091 2,8 1 004 675 1,6 349 416 6,7
Fasta Finland 1 343 632 2,9 999 788 1,6 343 844 6,8
Nyland 495 455 2,1 283 971 0,5 211 484 4,3
    Esbo 34 494 0,7 21 489 12,5 13 005 -14,2
    Helsingfors 326 249 1,9 163 692 -1,8 162 557 6,0
    Vanda 83 646 0,7 57 358 -0,3 26 288 3,0
Egentliga Finland 76 022 -3,0 62 203 -3,3 13 819 -2,0
    Åbo 58 856 -1,1 46 840 -3,1 12 016 7,9
Satakunta 25 082 2,3 21 342 4,7 3 740 -9,8
    Björneborg 14 175 -6,2 12 377 -3,4 1 798 -22,1
Egentliga Tavastland 27 772 -0,8 25 371 0,8 2 401 -15,4
    Tavastehus 16 949 2,8 15 586 6,4 1 363 -25,4
Birkaland 115 996 0,9 97 067 -3,6 18 929 32,5
    Tammerfors 91 533 1,4 73 918 -4,2 17 615 34,7
Päijänne-Tavastland 42 437 10,1 34 709 7,0 7 728 26,3
    Lahtis 25 760 15,1 19 927 12,0 5 833 26,9
Kymmenedalen 14 075 -27,3 11 094 -29,7 2 981 -16,8
    Kouvola 7 314 -37,0 6 388 -36,4 926 -40,6
Södra Karelen 46 784 7,6 34 897 7,3 11 887 8,6
    Villmanstrand 29 530 0,6 23 361 -3,5 6 169 19,8
Södra Savolax 27 152 -1,2 24 725 -2,5 2 427 14,4
    S:t Michel 9 834 -13,4 8 749 -14,6 1 085 -1,7
Norra Savolax 56 082 2,0 52 343 2,5 3 739 -4,6
    Kuopio 33 663 1,8 31 138 1,6 2 525 3,8
Norra Karelen 28 257 -3,8 25 156 -5,8 3 101 16,5
    Joensuu 14 197 -6,2 12 497 -5,9 1 700 -8,3
Mellersta Finland 66 873 6,4 61 039 7,9 5 834 -6,9
    Jyväskylä 34 612 -3,0 30 014 -2,4 4 598 -7,0
Södra Österbotten 42 596 6,7 40 167 7,0 2 429 1,3
    Seinäjoki 14 740 6,6 13 642 12,1 1 098 -33,6
Österbotten 29 521 0,8 23 642 0,4 5 879 2,5
    Vasa 20 646 -7,5 16 447 -10,0 4 199 4,1
Mellersta Österbotten 10 905 17,1 10 057 19,0 848 -1,5
    Karleby 9 674 23,1 8 995 25,5 679 -1,6
Norra Österbotten 90 881 8,1 80 846 8,7 10 035 3,4
    Kuusamo 17 460 28,4 15 537 41,0 1 923 -25,5
    Uleåborg 49 187 1,2 43 202 -0,3 5 985 14,3
Kajanaland 69 300 8,6 64 929 6,2 4 371 63,3
    Kajana 7 623 15,1 7 031 15,7 592 8,0
    Sotkamo 60 410 8,2 56 781 5,4 3 629 84,1
Lappland 78 442 8,4 46 230 1,1 32 212 20,8
    Rovaniemi 38 311 22,8 19 305 3,2 19 006 52,1
Åland 10 459 -3,8 4 887 -5,1 5 572 -2,7
    Mariehamn 9 375 0,3 4 582 -2,7 4 793 3,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_007_sv.html