Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 629 53 090 55,9 -0,6 102,58 57,30
Fasta Finland 613 52 250 56,1 -0,5 102,57 57,52
Nyland 127 15 596 69,5 0,7 111,10 77,26
    Esbo 12 1 290 58,9 0,3 89,25 52,59
    Helsingfors 63 9 375 76,4 3,2 117,01 89,34
    Vanda 13 2 566 69,9 -3,7 107,86 75,38
Egentliga Finland 38 2 886 58,3 -2,1 96,97 56,49
    Åbo 18 1 955 64,4 -0,7 98,00 63,09
Satakunta 25 1 140 53,9 -0,4 94,57 50,99
    Björneborg 9 605 56,9 0,4 96,28 54,75
Egentliga Tavastland 16 1 364 38,3 -3,1 85,88 32,91
    Tavastehus 7 667 45,7 -0,1 84,88 38,77
Birkaland 42 3 952 57,0 0,2 104,23 59,44
    Tammerfors 25 3 030 62,6 1,0 106,85 66,94
Päijänne-Tavastland 15 1 754 48,2 2,4 85,77 41,38
    Lahtis 7 898 55,3 -0,0 87,16 48,17
Kymmenedalen 15 876 44,5 -7,3 94,70 42,14
    Kouvola 7 423 44,9 -5,0 89,91 40,41
Södra Karelen 13 1 535 51,9 1,3 98,50 51,16
    Villmanstrand 7 971 56,8 1,6 93,95 53,38
Södra Savolax 28 1 593 47,6 0,7 87,03 41,46
    S:t Michel 8 567 47,2 -5,8 86,24 40,70
Norra Savolax 27 2 323 49,7 1,8 92,30 45,85
    Kuopio 14 1 374 53,9 1,2 99,41 53,60
Norra Karelen 21 1 186 51,2 0,7 94,36 48,27
    Joensuu 6 622 60,8 -1,8 92,22 56,04
Mellersta Finland 27 2 777 52,3 -2,7 99,33 51,97
    Jyväskylä 12 1 440 59,5 -3,3 103,83 61,81
Södra Österbotten 26 1 630 48,6 -1,3 82,89 40,30
    Seinäjoki 7 620 54,6 0,3 96,67 52,75
Österbotten 21 1 278 50,4 -2,3 97,54 49,18
    Vasa 7 835 58,3 -1,7 98,95 57,70
Mellersta Österbotten 10 489 44,1 0,8 93,09 41,03
    Karleby 5 368 51,7 -0,1 95,90 49,59
Norra Österbotten 51 3 580 50,7 0,7 95,01 48,20
    Kuusamo 12 823 39,8 0,4 96,59 38,43
    Uleåborg 11 1 510 64,7 2,6 99,85 64,65
Kajanaland 18 1 747 50,8 0,1 63,06 32,05
    Kajana 6 411 43,1 -0,9 85,52 36,83
    Sotkamo 6 1 126 57,8 1,2 55,35 32,00
Lappland 93 6 545 45,8 -2,9 116,59 53,39
    Rovaniemi 18 1 579 53,6 -4,5 120,33 64,46
Åland 15 840 41,5 -3,3 .. ..
    Mariehamn 7 535 51,1 -2,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_006_sv.html