Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 614 52 568 53,8 0,6 99,04 53,32
Fasta Finland 599 51 596 54,5 0,9 99,06 53,96
Nyland 128 15 828 70,6 1,9 109,86 77,61
    Esbo 12 1 290 61,7 -0,2 88,90 54,85
    Helsingfors 63 9 479 78,5 5,3 113,83 89,38
    Vanda 13 2 679 67,9 -7,4 114,66 77,88
Egentliga Finland 35 2 779 57,5 -1,8 96,12 55,24
    Åbo 17 1 903 66,0 -0,3 97,27 64,17
Satakunta 26 1 200 50,2 -4,0 84,21 42,30
    Björneborg 9 639 52,0 -7,3 79,54 41,39
Egentliga Tavastland 16 1 320 40,0 -5,8 87,18 34,91
    Tavastehus 7 671 49,8 1,9 85,96 42,81
Birkaland 42 3 960 60,7 1,6 107,32 65,20
    Tammerfors 26 3 044 65,8 2,2 111,23 73,14
Päijänne-Tavastland 15 1 758 46,1 2,7 82,04 37,85
    Lahtis 7 901 61,1 7,6 83,15 50,83
Kymmenedalen 16 900 39,4 -21,3 95,67 37,69
    Kouvola 8 448 40,2 -28,7 91,35 36,72
Södra Karelen 12 1 483 51,9 3,9 98,93 51,37
    Villmanstrand 7 944 55,4 3,0 93,77 51,99
Södra Savolax 26 1 430 43,3 3,1 83,03 35,92
    S:t Michel 8 540 42,3 -4,5 79,57 33,69
Norra Savolax 26 2 319 48,7 5,8 92,80 45,16
    Kuopio 13 1 370 51,2 6,6 98,95 50,62
Norra Karelen 21 1 181 49,0 -0,9 94,49 46,28
    Joensuu 6 601 60,6 -1,6 90,84 55,06
Mellersta Finland 27 2 784 48,2 -2,6 92,92 44,76
    Jyväskylä 12 1 441 55,7 -7,2 103,03 57,41
Södra Österbotten 26 1 836 43,3 -5,0 80,96 35,04
    Seinäjoki 7 646 55,9 -0,5 93,25 52,09
Österbotten 22 1 318 54,6 -0,9 94,55 51,66
    Vasa 8 867 57,5 -7,8 94,98 54,59
Mellersta Österbotten 10 487 54,5 6,6 96,16 52,37
    Karleby 5 361 65,5 8,0 99,95 65,50
Norra Österbotten 50 3 579 50,0 3,6 89,86 44,97
    Kuusamo 11 869 27,2 3,0 75,31 20,50
    Uleåborg 11 1 526 68,9 4,3 99,63 68,62
Kajanaland 17 1 721 52,5 3,4 47,09 24,70
    Kajana 6 416 44,9 6,6 87,01 39,09
    Sotkamo 6 1 120 61,3 3,5 32,73 20,08
Lappland 84 5 713 29,0 2,7 91,15 26,40
    Rovaniemi 20 1 630 48,6 7,2 93,70 45,55
Åland 15 972 20,8 -8,0 .. ..
    Mariehamn 7 659 28,3 -12,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_005_sv.html