Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 18 980 740 1,2 13 368 203 1,5 5 612 537 0,7
Fasta Finland 18 607 949 1,4 13 209 522 1,5 5 398 427 1,0
Nyland 5 554 957 1,6 2 931 554 1,8 2 623 403 1,4
Egentliga Finland 1 079 050 -4,1 869 789 -2,9 209 261 -8,6
Satakunta 376 985 1,0 326 921 6,1 50 064 -23,1
Egentliga Tavastland 326 664 2,7 295 506 4,1 31 158 -8,4
Birkaland 1 350 500 -0,5 1 130 608 -2,0 219 892 8,1
Päijänne-Tavastland 541 134 7,6 454 247 12,3 86 887 -11,7
Kymmenedalen 249 876 -6,7 198 061 -8,5 51 815 0,7
Södra Karelen 602 210 -0,1 413 814 1,0 188 396 -2,5
Södra Savolax 609 222 -3,6 466 410 -2,7 142 812 -6,3
Norra Savolax 734 511 0,2 642 077 -1,3 92 434 11,7
Norra Karelen 417 647 3,0 354 392 3,0 63 255 2,9
Mellersta Finland 948 236 3,7 817 360 6,0 130 876 -8,8
Södra Österbotten 640 644 6,8 611 718 7,6 28 926 -7,6
Österbotten 332 623 -1,2 256 330 -2,2 76 293 2,0
Mellersta Österbotten 130 560 -1,8 117 782 -1,3 12 778 -6,4
Norra Österbotten 1 562 249 2,5 1 329 148 2,6 233 101 2,0
Kajanaland 814 977 2,7 729 055 0,9 85 922 20,6
Lappland 2 335 904 2,8 1 264 750 1,0 1 071 154 4,9
Åland 372 791 -4,2 158 681 -0,3 214 110 -6,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_004_sv.html