Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 106 62 587 49,5 0,7 59,75
Fasta Finland 1 062 61 188 50,2 0,9 59,77
Nyland 167 17 324 69,2 2,2 72,35
Egentliga Finland 68 3 547 51,6 -0,6 58,63
Satakunta 41 1 523 42,1 -4,7 58,20
Egentliga Tavastland 26 1 475 37,7 -5,4 48,56
Birkaland 68 4 600 56,4 -0,0 64,78
Päijänne-Tavastland 35 1 954 43,5 2,4 50,45
Kymmenedalen 27 1 110 36,4 -19,0 64,24
Södra Karelen 30 1 844 49,9 3,3 45,36
Södra Savolax 72 2 005 37,2 2,3 49,39
Norra Savolax 45 2 560 46,8 5,0 54,25
Norra Karelen 46 1 447 45,0 1,1 56,03
Mellersta Finland 51 3 197 45,1 -2,1 55,44
Södra Österbotten 45 2 106 39,3 -2,8 45,72
Österbotten 29 1 430 51,0 -0,6 67,34
Mellersta Österbotten 17 566 50,1 5,0 68,76
Norra Österbotten 99 4 803 42,5 2,5 48,88
Kajanaland 38 2 201 44,5 2,6 21,26
Lappland 158 7 496 26,1 2,7 48,23
Åland 44 1 399 17,3 -4,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_001_sv.html