Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 628 53 111 56,1 -0,6 102,92 57,76
Fasta Finland 613 52 286 56,3 -0,6 102,91 57,94
Nyland 126 15 537 69,5 0,7 111,21 77,28
    Esbo 12 1 294 58,4 0,2 89,30 52,16
    Helsingfors 63 9 363 76,1 2,9 117,39 89,33
    Vanda 13 2 553 70,1 -3,2 107,07 75,09
Egentliga Finland 39 2 898 58,3 -2,1 97,00 56,59
    Åbo 18 1 961 64,2 -0,8 97,99 62,91
Satakunta 25 1 132 54,6 0,3 95,66 52,25
    Björneborg 9 601 57,6 1,4 98,25 56,55
Egentliga Tavastland 16 1 369 38,1 -2,9 85,72 32,69
    Tavastehus 7 667 45,2 -0,3 84,74 38,30
Birkaland 41 3 955 56,7 0,1 103,71 58,77
    Tammerfors 25 3 033 62,4 0,9 106,15 66,21
Päijänne-Tavastland 15 1 753 48,5 2,4 86,23 41,85
    Lahtis 7 898 54,6 -0,9 87,68 47,88
Kymmenedalen 15 873 45,1 -5,6 94,60 42,67
    Kouvola 7 421 45,5 -2,3 89,75 40,86
Södra Karelen 13 1 541 51,9 1,0 98,46 51,13
    Villmanstrand 7 974 57,0 1,4 93,97 53,53
Södra Savolax 28 1 611 48,1 0,5 87,34 42,00
    S:t Michel 8 570 47,7 -5,9 86,90 41,47
Norra Savolax 27 2 326 49,7 1,2 92,24 45,83
    Kuopio 14 1 377 54,1 0,4 99,46 53,76
Norra Karelen 21 1 187 51,4 0,9 94,35 48,50
    Joensuu 6 625 60,8 -1,8 92,37 56,15
Mellersta Finland 27 2 775 52,8 -2,6 100,00 52,81
    Jyväskylä 12 1 440 60,0 -2,9 103,91 62,32
Södra Österbotten 26 1 607 49,3 -0,8 83,11 40,99
    Seinäjoki 7 617 54,4 0,3 97,08 52,82
Österbotten 21 1 269 50,1 -2,3 97,93 49,06
    Vasa 7 825 58,8 -0,7 99,43 58,46
Mellersta Österbotten 10 489 42,9 0,1 92,64 39,75
    Karleby 5 369 50,2 -1,0 95,31 47,81
Norra Österbotten 51 3 586 50,8 0,4 95,40 48,49
    Kuusamo 12 818 41,3 0,2 98,33 40,62
    Uleåborg 11 1 514 64,3 2,3 99,50 63,95
Kajanaland 18 1 754 50,5 -0,4 64,70 32,68
    Kajana 6 415 42,4 -2,3 85,34 36,17
    Sotkamo 6 1 127 57,4 1,0 57,67 33,11
Lappland 94 6 625 47,5 -3,5 118,05 56,11
    Rovaniemi 18 1 566 54,1 -5,9 122,98 66,54
Åland 15 825 44,3 -2,2 .. ..
    Mariehamn 7 521 54,4 -0,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/09/matk_2018_09_2018-11-08_tau_006_sv.html