Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 424 199 1,2 7 104 107 1,3 3 320 092 1,0
Fasta Finland 10 283 787 1,2 7 030 149 1,3 3 253 638 1,1
Nyland 3 330 351 0,8 1 733 235 0,2 1 597 116 1,5
    Esbo 220 753 5,4 132 693 11,4 88 060 -2,5
    Helsingfors 2 198 896 -0,6 977 823 -3,3 1 221 073 1,6
    Vanda 559 530 2,3 341 867 1,0 217 663 4,3
Egentliga Finland 586 657 -0,4 478 401 1,2 108 256 -7,2
    Åbo 431 854 1,6 349 564 2,0 82 290 0,1
Satakunta 185 766 1,1 154 856 11,0 30 910 -30,3
    Björneborg 109 188 5,8 94 973 14,5 14 215 -29,8
Egentliga Tavastland 187 091 -0,0 167 814 0,3 19 277 -2,4
    Tavastehus 101 226 -3,1 90 880 -2,4 10 346 -9,3
Birkaland 773 078 0,3 643 787 -3,0 129 291 20,6
    Tammerfors 626 598 2,3 506 893 -1,4 119 705 21,2
Päijänne-Tavastland 305 092 9,2 248 265 14,1 56 827 -8,0
    Lahtis 155 132 -1,6 111 713 -6,6 43 419 14,0
Kymmenedalen 111 088 -2,1 86 730 -1,8 24 358 -3,4
    Kouvola 58 246 0,8 50 428 5,3 7 818 -20,9
Södra Karelen 336 828 -0,1 229 042 1,2 107 786 -2,7
    Villmanstrand 219 487 -0,0 165 695 -0,5 53 792 1,5
Södra Savolax 245 817 -11,0 208 351 -8,4 37 466 -23,3
    S:t Michel 87 488 -13,1 72 851 -10,2 14 637 -25,1
Norra Savolax 429 907 -0,2 383 944 -1,3 45 963 11,0
    Kuopio 283 313 -2,2 254 674 -3,4 28 639 10,1
Norra Karelen 207 948 5,2 179 659 5,7 28 289 2,1
    Joensuu 108 269 1,6 89 856 3,4 18 413 -6,0
Mellersta Finland 579 670 2,5 491 565 3,9 88 105 -4,5
    Jyväskylä 269 897 3,0 223 653 5,1 46 244 -6,2
Södra Österbotten 315 767 8,3 300 280 8,6 15 487 2,2
    Seinäjoki 103 640 6,9 96 434 7,4 7 206 1,0
Österbotten 192 991 -1,7 143 601 -4,1 49 390 5,7
    Vasa 149 076 1,3 109 916 -1,0 39 160 8,4
Mellersta Österbotten 61 771 -5,0 55 722 -7,1 6 049 20,2
    Karleby 53 315 -2,0 47 684 -4,4 5 631 24,6
Norra Österbotten 694 003 4,8 577 422 6,7 116 581 -3,6
    Kuusamo 175 066 8,1 131 786 7,5 43 280 9,9
    Uleåborg 333 361 2,8 287 702 5,8 45 659 -13,0
Kajanaland 470 058 2,0 429 330 0,3 40 728 24,5
    Kajana 55 744 -1,8 50 236 -3,0 5 508 9,7
    Sotkamo 393 052 3,0 365 270 1,2 27 782 34,9
Lappland 1 269 904 1,4 518 145 -1,1 751 759 3,2
    Rovaniemi 339 624 1,8 109 440 -0,3 230 184 2,9
Åland 140 412 1,2 73 958 5,3 66 454 -2,9
    Mariehamn 101 285 -0,5 58 833 2,1 42 452 -3,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_008_sv.html