Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 052 072 -2,4 1 463 519 -2,2 588 553 -2,9
Fasta Finland 2 003 201 -2,3 1 440 462 -2,2 562 739 -2,7
Nyland 618 131 -1,5 297 188 -3,1 320 943 -0,1
    Esbo 37 327 -0,9 20 836 9,1 16 491 -11,2
    Helsingfors 418 787 -3,1 166 760 -9,8 252 027 1,9
    Vanda 93 950 4,7 55 791 10,9 38 159 -3,1
Egentliga Finland 141 713 -8,0 117 607 -5,6 24 106 -18,2
    Åbo 101 854 -8,1 85 520 -4,6 16 334 -22,9
Satakunta 51 027 9,8 45 486 13,6 5 541 -14,2
    Björneborg 32 991 11,9 30 661 16,1 2 330 -24,4
Egentliga Tavastland 37 793 -0,1 33 360 -3,4 4 433 35,9
    Tavastehus 23 875 0,5 21 281 -2,3 2 594 31,3
Birkaland 169 530 -6,8 135 205 -15,9 34 325 62,0
    Tammerfors 135 200 -2,4 103 593 -13,1 31 607 63,5
Päijänne-Tavastland 47 260 -0,6 38 033 2,0 9 227 -10,2
    Lahtis 24 387 -5,6 17 500 -9,7 6 887 6,6
Kymmenedalen 27 449 1,2 22 889 -2,4 4 560 24,6
    Kouvola 14 884 5,6 13 564 5,8 1 320 3,7
Södra Karelen 79 236 -5,3 59 708 -4,8 19 528 -6,7
    Villmanstrand 50 715 -9,0 41 618 -8,3 9 097 -12,3
Södra Savolax 77 120 -11,4 63 985 -4,3 13 135 -35,1
    S:t Michel 22 984 -22,7 19 158 -18,5 3 826 -38,7
Norra Savolax 87 844 -2,8 76 972 -6,0 10 872 28,0
    Kuopio 54 079 -5,0 49 282 -6,9 4 797 20,6
Norra Karelen 48 893 1,6 44 344 2,3 4 549 -4,6
    Joensuu 22 271 0,7 19 786 1,0 2 485 -1,3
Mellersta Finland 117 273 -0,5 97 852 4,0 19 421 -18,3
    Jyväskylä 53 746 0,4 42 881 4,2 10 865 -12,2
Södra Österbotten 89 463 9,8 84 730 9,9 4 733 7,3
    Seinäjoki 25 852 9,6 24 711 9,7 1 141 7,6
Österbotten 49 660 6,2 34 618 -3,3 15 042 37,1
    Vasa 37 872 7,6 25 496 -5,3 12 376 49,9
Mellersta Österbotten 13 081 -11,7 11 862 -14,3 1 219 25,9
    Karleby 11 201 -12,2 10 009 -15,8 1 192 37,8
Norra Österbotten 128 218 3,3 113 004 8,3 15 214 -22,7
    Kuusamo 22 760 9,8 20 678 9,1 2 082 16,9
    Uleåborg 61 460 -4,8 50 912 0,3 10 548 -23,3
Kajanaland 82 988 -5,6 78 049 -5,5 4 939 -7,7
    Kajana 12 022 0,7 10 984 2,1 1 038 -11,7
    Sotkamo 65 348 -4,2 62 670 -4,3 2 678 -0,7
Lappland 136 522 -6,7 85 570 3,1 50 952 -19,6
    Rovaniemi 40 622 -8,2 24 573 12,9 16 049 -28,6
Åland 48 871 -5,1 23 057 -4,1 25 814 -6,0
    Mariehamn 33 448 -2,8 18 487 -3,9 14 961 -1,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_007_sv.html